Rasadnik Ivanović

Održavanje ruža - korovi

Borba protiv korova

 Suzbijanje širokolisnih korova postiže se prskanjem Simazinom pre nicanja korova u rano proleće. Suzbijanje uskolisnih korova (sirak,zubača, divlji sirak) se obavlja tretiranjem Fuzilejdom i sličnim preparatima tek kad korov poraste oko 10cm.

Za male površine najefikasnija zaštita od korova je mehaničkim okopavanjem i plevljenjem.

Malč oko ruže
Malč oko ruže

Facebook Strana

Fotografija